Slider

Tenuta San Guido Sassicaia

Legenda! Najsłynniejsze wino włoskie, oryginalny Supertoskan, odpowiedzialny za wprowadzenie włoskich win w nową erę. Jak wszystkie wspaniałe wina, ma ono swoją historię. Związana jest z najsłynniejszym włoskim koniem wyścigowym..

Po raz pierwszy świat usłyszał o rodzinie Incisa za sprawą legendarnego Ribota - najlepiej ocenianego konia wyścigowego wszech czasów. Niepokonany w szesnastu wyścigach! Mario Incisa della Rocchetta pokochał gorącokrwiste konie w trakcie służby w kawalerii podczas Pierwszej Wojny Światowej i po powrocie założył stadninę, która wyhodowała Ribota. Sukces ten umożliwił Mario zagłębianie kolejnej pasji, odziedziczonej po pradziadku Leopoldo - pasjonacie, który w 1862 roku skomponował katalog 175 odmian winorośli. Każdą z nich uprawiał w doniczkach. Sam Mario zafascynowany był francuskimi Bordeaux więc, gdy w 1944 roku rozpoczął produkcję wina, zaczął od winorośli Cabernet Sauvignon. W tym czasie toskański region Bolgheri, na którym powstała winnica nie miał wysokiej tradycji winiarskiej. Wszystko zmieniło się w 1968 roku, kiedy to, pod nadzorem wybitnego enologa Giacomo Tachisa (znanego jako ojciec Supertoskanów) zadebiutowała pierwsza Sassicaia. W 1978 r. z dnia na dzień stała się międzynarodowym sukcesem pokonując 33 inne cabernety i zdobyła pierwsze miejsce na konkursie w Londynie (LWC, London Wine Competition). Absolutnie bezprecedensowe zwycięstwo nad francuskimi Bordeaux! Od tego czasu wino odnosi same sukcesy, a w 1994 r. przyznano mu własną apelację DOC. Dzisiaj Bolgheri Sassicaia produkowana jest z wyselekcjonowanych owoców z około 90 hektarów winnic i chociaż nie ma oficjalnych danych na temat produkcji, prawdopodobnie powstaje mniej niż 200 000 butelek rocznie, połowa tego to w większości Bordeaux Premier cru.

Rocznik 2015 jest niezmiernie fascynującym, niezwykle skoncentrowanym blendem typu Bordeaux. Żywa, pracująca paleta, nos mineralny z letnimi owocami. Otwiera się oszałamiającym ale eleganckim aromatem dojrzałych ciemnych owoców (wiśnia, jeżyna). Nuty mineralne zapowiada sama nazwa. Sassicaia oznacza "miejsce wielu kamieni" i odnosi się do żwirowej gleby regionu Bolgheri. Trzeci nos to czarna oliwka, ciemna czekolada, lukrecja i toffi. Jest też wanilia i cedr z dębowych i lepkich tanin, które są bardzo widoczne, ale dobrze zintegrowane. Samo podniebienie czyste, strukturalne. Długie, głębokie zakończenie, które zapewnia niezwykłą trwałość. Czarna porzeczka, ciemna czereśnia, egzotyczne przyprawy, zioła, mięta. Aksamitne w konsystencji, zrównoważone choć ostre w smaku. Głęboki rubinowy kolor.

Wino na specjalne okazje. Szczególnie pasuje do potraw z czerwonego mięsa, do dziczyzny, do mięsa duszonego i twardych serów dojrzewających.


english version

A Legend! The most famous Italian wine, the original Supertoskan, responsible for the introduction of Italian wines into a new era. Like all wonderful wines, it has its own history. This one is associated with the most famous Italian race horse..

For the first time, the world heard about the Incis family thanks to the legendary Ribot - the best-rated racehorse of all time. Invincible in sixteen races! Mario Incisa della Rocchetta fell in love with the Thoroughbred horses during service in the cavalry during the First World War and on his return he began his own stable, from which came Ribot. This success enabled Mario to immerse another passion, inherited from his grandfather Leopoldo - an enthusiast who in 1862 composed a catalog of 175 varieties of vines. Each of them was grown in pots. Mario himself was fascinated in the French Bordeaux, so when he started the production of wine in 1944, he began with the Cabernet Sauvignon strain. At the time, the Tuscan region of Bolgheri, where the vineyard was established, did not have a high wine tradition. Everything changed in 1968, when, under the supervision of the eminent enologist Giacomo Tachisa (known as the father of the "Super Tuscans"), the first Sassicaia debuted. In 1978, it became an international success overnight by beating 33 other cabernets and won the first place in the London competition (LWC, London Wine Competition). An absolutely unprecedented victory over the French Bordeaux! Since then, the wine has been successful, and in 1994 it was awarded its own DOC appeal. Today, Bolgheri Sassicaia is made from selected fruits from about 90 hectares of vineyards, and although there is no official data on production, there are probably less than 200,000 bottles a year, half of which is mostly Bordeaux Premier cru.

The 2015 vintage is an extremely fascinating, extremely focused Bordeaux blend. A living, working palette, mineral nose with summer fruits. It opens with a stunning but elegant aroma of ripe dark fruit (cherry, blackberry). Mineral notes are announced by the name itself. Sassicaia means "the place of many stones" and refers to the pebble soil of the Bolgheri region. The third nose is black olive, dark chocolate, liquorice and toffee. There is also vanilla and cedar from oak and sticky tannins, which are very visible but well integrated. Pure and structural palate. A long, deep finish that provides extraordinary durability. Black currant, dark cherry, exotic spices, herbs, mint. Velvety in consistency, balanced though spicy in taste. Deep ruby color.

Wine for special occasions. Particularly good with dishes made of red meat, venison, stewed meat and hard ripening cheese.


'Tenuta San Guido Sassicaia' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Telefon kontaktowy: (+48) 508 490 819
Napisz do nas: hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik: booking@rotterdamwinebar.pl
Telefon kontaktowy:
(+48) 508 490 819
Napisz do nas:
hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik:
booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone: (+48) 508 490 819
Write to us: hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table: booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone:
(+48) 508 490 819
Write to us:
hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table:
booking@rotterdamwinebar.pl
Slider