Slider

Campagnola Valpolicella Ripasso

Nietuzinkowe ripasso! Nos przywołuje dojrzałe śliwki zebrane w aromatyczny dżem, by zaraz ustąpić niuansom mięty i dymu. Podniebienie solidne. Harmonijnie zintegrowana cierpkość i słodycz z nutą wiśni i typowym posmakiem migdałów. Intensywny rubinowy kolor.

Kupaż ręcznie zbieranych winogron Corvina i Corvinone Veronese 80% i Rondinella 20% z górzystych winnic okolicy Marano di Valpolicella. Valpolicella Classico Superiore wytwarzana jest tradycyjną techniką "Ripasso". Dojrzewa w beczkach z dębu slawońskiego 50hl przez 12 miesięcy. Dalsza ewolucja w butelce przez 4 miesiące.

Doskonałe z wędlinami wieprzowymi, serami pleśniowymi i do dziczyzny. Szczególnie nadaje się do jesiennych risotto, past i dań opartych na fasoli.

Ponieważ wino nigdy nie jest proste, historia Ripasso to opowieść o Amarone, która jest historią o Recioto, która jest również historią Valpolicella. Wszystke wina z włoskiego regionu Veneto. Historia zaczyna się w dolinach położonych na północ od Werony, gdzie winiarze, eksperymentując z kupażem szczepów corvina, corvinone, rondinella i molinara stworzyli wino valpolicella. Tradycyjna winifikacja i krótkie leżakowanie w kadziach ze stali nierdzewnej. Wino proste, ale cudownie owocowe, idealne na stoły. Następnie przystąpiono do innego typu eksperymentów. Region Veneto chciał nadać głębię swoim winom, której tradycyjną winifikacją nie mogli osiągnąć. Zaczęli więc częściowo suszyć wysylekcjonowane winogrona przed fermentacją, co zaowocowało znacznie bardziej złożonym, ale i słodszym winem: Recioto. Słodycz Recioto nie budziła zastrzeżeń, bo Włosi od staroytności gustują w winach słodkich. W rzeczywistości to, co było niepożądane, było wtedy, gdy wino miało stać się Recioto, ale nadal fermentowało, pochłaniając resztkowe cukry, skutkując wysuszonym (niektórzy powiedzieliby "gorzkim") winem. Tak narodziło się Amarone: amaro = gorzki, nie w sensie gorzkiego smaku, ale w przeciwieństwie do oczekiwanej słodyczy. Początkowo traktowane jako wadliwy produkt, oddawane było chłopom, którzy podobno lubili dodawać je do gulaszu z końskiego mięsa. Wszystko oczywiście się zmieniło i Amarone słusznie doceniono. Dziś jest jednym z najlepszych włoskich win! Jednak włoska pomysłość tutaj się nie skończyła! Kolejnym celem było nadanie Valpolicelli większej złożoności. Po wyciśnięciu suszonych winogron na Amarone pozostało jeszcze wiele resztek winogron. Zamiast wyrzucać tyle garbarskiego skarbu, wytwórcy zaczęli używać skórek w drugiej fermentacji Valpolicella, w istocie nadając winu niezwykle złożony charakter. Tak więc Ripasso, co oznacza "powtórne przejście" lub "przejście od nowa", to proces, który okazał się tak skuteczny, że otrzymał swój własny DOC w 2007 roku.


english version

Unusual ripasso! Nose evokes ripe plums collected in aromatic jam, just to give way to the nuances of mint and smoke. The palate is solid. Harmoniously integrated bitterness and sweetness with a hint of cherry and a typical aftertaste of almonds. Intense ruby color.

Blend of hand-picked grapes Corvina, Corvinone Veronese 80% and Rondinella 20% from the mountainous vineyards around Marano di Valpolicella. Valpolicella Classico Superiore is made using the traditional "Ripasso" technique. It matures in barrels from “Slavonian” oak 50hl for 12 months. Further evolution in the bottle for 4 months.

Excellent with pork cold cuts, blue cheese and venison. Particularly suitable for autumn risotto, pasta and dishes based on beans.

Because wine is never easy, the Ripasso story is a story about Amarone, which is a story about Recio, which is also the history of Valpolicella. All these wines from the Italian region of Veneto. The whole begins in the valleys north of Verona, where winemakers were experimenting with the blend of the corvina, corvinone, rondinella and molinara strains and created valpolicella wine. Traditional vinification and short aging in stainless steel vats. The wine is simple but wonderfully fruity, perfect for tables. Then, further experiments were started. The Veneto region wanted to give depth to its wines, which they could not achieve with traditional vinification. So they began to partially dry the sown grapes before fermentation, which resulted in a much more complex, but sweeter wine: Recioto. Recioto sweetness did not raise objections, because the Italians from the ancient times had a taste for sweet wines. In fact, what was undesirable was when the wine was to become Recioto, but still fermented, absorbing residual sugars, resulting in dried (some would say "bitter") wine. This is how Amarone was born: amaro = bitter, not in the sense of bitter taste, but in contrast to the expected sweetness. Originally treated as a defective product, it was given to peasants who reportedly liked to add them to horse meat stews. Everything obviously changed and Amarone was rightly appreciated. Today is one of the best Italian wines! However, the Italian ingenuity did not stop here! Another goal was to give Valpolicella greater complexity. After pressing the dried grapes on Amarone, there are still many leftovers of grapes. Instead of throwing away so much tanner's treasure, the manufacturers began using skins in the second Valpolicella fermentation, in fact giving the wine an extremely complex character. Thus, Ripasso, which means “re-pass,” or “go over again,” is a process that has been so successful that it received its own DOC in 2007.


'Campagnola Valpolicella Ripasso' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Telefon kontaktowy: (+48) 508 490 819
Napisz do nas: hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik: booking@rotterdamwinebar.pl
Telefon kontaktowy:
(+48) 508 490 819
Napisz do nas:
hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik:
booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone: (+48) 508 490 819
Write to us: hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table: booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone:
(+48) 508 490 819
Write to us:
hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table:
booking@rotterdamwinebar.pl
Slider