Slider

Pierre Sparr Riesling Granit

Słoneczny alzacki specjał Riesling Granit AOC potwierdza reputację regionu będąc winem bogatym, wielowarstwowym. Aromaty minerałów, liści i toffi. Kolejny nos to kandyzowane skórki cytryny, szafran i melisa. Później zapach przechodzi w kwasowe nuty lemoniady z dodatkiem jaśminu i orzechów laskowych. Dojrzałe ciało na podniebieniu. Zdumiewa świeżością i dużą ilością ekstraktu. Typowy charakterny riesling alzacki, bardzo wytrawny, ostry, mineralny, bogaty.

Jasno złoty kolor w wysokiej i wąskiej butelce typu flûte – charakterystycznej także dla białych win niemieckich (tzw. butelka reńska). Przechowywanie: 7-8 lat.

Perfekcyjne do kuchni delikatnej, japońskiej, do łososia oraz innych tłustych ryb, do dań z szafranem lub curry, do twardych serów kozich. Temperatura podania: 6-8 ° C

Chroniona przez Góry Wogezy na zachodzie posiadłość Pierre Sparr znajduje się po francuskiej stronie Renu, na około 150-kilometrowej wstędze między równinami i wzgórzami. To słynny szlak winny Alzacji! Osadzona na zboczach Wogezów, korzysta z klimatu suchego. Ograniczone słońce o promieniowaniu w późnych porach dnia zapewnia powolne dojrzewanie winogron. Chłodna jesień pozwala rozwinąć niezwykłe aromaty owoców.

Bogactwo win Alzacji jest konsekwencją mozaiki różnych "terroirów", dających typową ekspresję i aromaty. Historia alzackiej uprawy winorośli zaczęła się w czasach Rzymian. W średniowieczu wina te były jednymi z ​​najbardziej znanych i najdroższych w Europie. Uprawia się tu te same szczepy, co w pobliskich Niemczech, jednak charakter win alzackich jest zdecydowanie inny.

Nagrody:
International Wine Challenge
Le Guide Hachette des Vins
Decanter World Wine Awards
International Wine Challenge


english version

Sunny Alsace's specialities Riesling Granite AOC confirms the region's reputation for being a rich, multi-layered wine. Aromas of minerals, leaves and toffee. Next nose is candied lemon peel, saffron and lemon balm. Later, the fragrance turns into acidic notes of lemonade with the addition of jasmine and hazelnuts. A mature body on the palate. Amazes with freshness and a large amount of extract. Typical Alsatian riesling with character - very dry, spicy, mineral and rich.

Light gold color in a tall and narrow flûte bottle - characteristic also for white German wines (the so-called Rhine bottle). Storage: 7-8 years.

Perfect for delicate cuisine, Japanese cuisine, for salmon and other fatty, meaty fish, for saffron or curry dishes, for hard goat cheeses. Serving temperature: 6-8 ° C

Protected by the Vosges Mountains in the west, the Maison Pierre Sparr is located on the French side of the Rhine, on a 150-kilometer long ribbon between the plains and hills. This is the famous Alsace Wine Route! Embedded on the slopes of the Vosges uses it's dry climate. The limited sun with late-day radiation ensures slow ripening of the grapes. Chilly autumn allows for fruits to develop unusual aromas.

The wealth of Alsace wines is a consequence of a mosaic of various "terroirs", giving typical for them expression and aromas. The history of Alsatian viticulture began in the Roman times. In the Middle Ages, these wines were one of the best known and most expensive in Europe. The same strains are also grown in nearby Germany, but the character of Alsatian wines is very different.

Awards:
International Wine Challenge
Le Guide Hachette des Vins
Decanter World Wine Awards
International Wine Challenge


'Pierre Sparr Riesling Granit' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Telefon kontaktowy: (+48) 508 490 819
Napisz do nas: hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik: booking@rotterdamwinebar.pl
Telefon kontaktowy:
(+48) 508 490 819
Napisz do nas:
hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik:
booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone: (+48) 508 490 819
Write to us: hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table: booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone:
(+48) 508 490 819
Write to us:
hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table:
booking@rotterdamwinebar.pl
Slider