Slider

San Felice Chianti Classico

Z najstarszej, a jednocześnie najbardziej eksperymentalnej winiarni w Toskanii, stworzone "Metodą San Felice", wyrafinowane Chianti Classico z niesamowitą nutą płatków róży! Do tego dużo truskawki, wiśni i pomarańczy na nosie i podniebieniu. Finisz gładki, wyraźny i słodki, z tytoniem i karmelem oraz miękkimi taninami. Wyprodukowane w całości z rodzimych odmian, 80% Sangiovese z dodatkiem 10% Colorino i 10% Pugnitello.

Najlepiej smakuje z przystawkami, doskonały do past, dań z ryżu i do czerwonego mięsa.

Wyjątkowość win Agricola San Felice jest owocem "Metody San Felice". Posiadłość słynie ze swego eksperymentalnego charakteru, stale współpracując od trzydziestu lat z włoskimi uniwersytetami, skutecznie integrując tradycję i innowacje naukowe.

Zaczęło się od Vigorello. Pod koniec lat 60. Agricola San Felice wyznaczyła nowe podejście do winiarstwa tworząc prekursora słynnych Supertuscanów. Później, w latach 70, powstał Poggio Rosso, pierwszy i rzadki przykład Chianti Classico "cru". Jednak to badania nad rodzimymi odmianami winogron pod koniec lat 80 doprowadziły do pełnej realizacji filozofii produkcji San Felice. W odróżnieniu od większości producentów, którzy w tamtym czasie skupiali się na odmianach międzynarodowych, San Felice zidentyfikowało wiele zapomnianych, lokalnych szczepów winorośli w swojej eksperymentalnej winnicy, Vitiarium, i rozpoczęło program mieszania ich z Sangiovese.

Vitiarium San Felice stało się repozytorium dziedzictwa genetycznego toskańskiego winiarstwa. Obecnie prowadzone są badania dotyczące mapowania DNA wszystkich obecnych szczepów w celu zidentyfikowania zapomnianych rodzimych odmian, które nawet w niewielkich ilościach są zdolne do personalizacji i poprawy cech charakterystycznych Sangiovese. "Metoda San Felice" potwierdza, że najwspanialsze odkrycia są zawsze zakorzenione w tradycji!


english version

From the oldest and the most experimental winery in Tuscany, created with the "San Felice Method", sophisticated Chianti Classico with an amazing hint of rose petals! Furthermore a lot of strawberries, cherries and oranges on the nose and palate. Finish is smooth, clear and sweet, with tobacco, caramel and soft tannins. Made entirely from native varieties, 80% Sangiovese with the addition of 10% Colorino and 10% Pugnitello.

It tastes best with appetizers, perfect for pastes, rice dishes and red meat.

The uniqueness of Agricola San Felice wines is the result of the "San Felice Method". The estate is famous for its experimental character, constantly cooperating for thirty years with Italian universities, effectively integrating tradition and scientific innovations.

It started with Vigorello. In the late 1960s, Agricola San Felice set a new approach to viticulture, creating the precursor of the famous Supertuscan. Later, in the 1970s, there was Poggio Rosso, the first and rare example of the Chianti Classico "cru". However, research on native grape varieties in the late 1980s led to the full implementation of the San Felice philosophy of production. Unlike most producers, who at the time focused on international varieties, San Felice identified many forgotten local grapevine strains in his experimental vineyard, Vitiarium, and began a program to mix them with Sangiovese.

Vitiarium San Felice has become a repository of the genetic heritage of Tuscan viticulture. Currently, research is carried out on the DNA mapping of all current strains to identify forgotten native varieties that are able to personalize and improve the Sangiovese characteristics even in small amounts. The "San Felice Method" confirms that the greatest discoveries are always rooted in tradition!


'San Felice Chianti Classico' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Telefon kontaktowy: (+48) 508 490 819
Napisz do nas: hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik: booking@rotterdamwinebar.pl
Telefon kontaktowy:
(+48) 508 490 819
Napisz do nas:
hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik:
booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone: (+48) 508 490 819
Write to us: hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table: booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone:
(+48) 508 490 819
Write to us:
hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table:
booking@rotterdamwinebar.pl
Slider